Thứ 407262017

LAST_UPDATE07:04:11 AM

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị (Từ ngày 02/02/2015 - 08/02/2015)

 

Thứ B T.Dưỡng C.Hằng T. Dũng T.Khoa T.Danh T.Tùng T.Hội T.B Phước T.Phong  C.Thu

Hai 

02/02/2015

S x    

 Sau17h00 hằng ngày nếu đơn vị nào có nhu cầu liên hệ công tác, có thể điện thoại Thầy Hộisẽ vào trường              

 

 

     
C            
T       x          

Ba

03/02/2015

S  x        
C            
T       x           

04/02/2015

S          
C            
T                

Năm

05/02/2015

S x x         cs2
C x           cs2
T       x           

Sáu

06/02/2015

S x          
C            
T                

Bảy

07/02/2015

S x          
C            
T                

CN

08/02/2015

S  
     
C        
T