Chủ nhật09242017

LAST_UPDATE07:04:11 AM

Phụ cấp ưu đãi

TĂNG PHỤ CẤP

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Tất cả cán bộ, nhân viên có thời gian công tác từ 6 tháng trở lên;

- Chấp hành tốt Nội quy, Quy chế cơ quan;

- Hiệu quả công việc cao;

- Nhiệt tình trong công tác;

- Năng động, sáng tạo trong công tác;

- Sẳn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

- Thủ trưởng đơn vị phải có đề xuất gửi xuống phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tổng hợp.

 

II. TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ:

- Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Nội quy, quy chế cơ quan;

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên;

- Hàng tuần họp giao ban có tiến hành đánh giá nhân viên theo quy định;

 

III. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ:

- Tổng hợp đề xuất của các đơn vị;

- Tiến hành tham mưu trực tiếp về mức phụ cấp đối với từng cá nhân;

- Tham mưu ban hành Quyết định theo quy định;

- Thông báo việc được tăng phụ cấp cho nhân viên biết để cố gắng trong công tác.

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trụ sở chính: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, TP.HCM  
Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, TP.HCM
dich vu thiet ke website

Truong trung captruong trung cap duoc tphcm  Hoc duoc si o dau, tuyen sinh lien thong cao dangnganh duoc si trung cap, tuyen sinh trung cap duoc tphcmtuyen sinh, trung cap duocbach khoa sai gon, y si da khoa, điều dưỡng đa khoa, duoc si, y sidieu duong, trung cap y, ke toan doanh nghiep, tuyen sinh trung cap duocquan tri mang may tinh, su pham mam non, vach ngan ve sinhtuyen sinh lien thong dai hocnganh xay dung dan dung va cong nghiep, trung cap su pham mam nonquan tri mang, trung cap yo dau,  phieu xet tuyen trung captuyen sinh trung cap y tphcm, vach ngan van phong, vai thuntrung cap mam non, tuyen sinh trung cap mam non, dieu duong, tuyen sinh trung cap ke toantuyen sinh lien thong dai hoc dieu duong, tuyen sinh lien thong cao dang duoc, tuyen sinh lien thong dai hoc y te cong cong, tuyen sinh lien thong dai hoc su pham mam non, nganh dieu duong da khoa, nganh y si da khoatrung cap bach khoa tphcm